Khóa luyện thi IELTS SuperScore

Đăng ký tư vấn Tìm hiểu khóa học

“Start where you are. Use what you have. Do what you can.” - Arthur Ashe

Đăng ký tư vấn Tìm hiểu khóa học

Giới thiệu về IELTS

ĐỊNH DẠNG BÀI THI Academic Module: Dành cho thí sinh có mục tiêu học đại học và sau đại học General Module: Dành cho thí sinh muốn sinh sống và làm việc tại nước nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Anh) BÀI THI NGHE THỜI GIAN Khoảng 30 phút…

Những điều cần lưu ý trong kỳ thi IELTS

IELTS LÀ GÌ? IELTS (International English Language Testing System) là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất trên phạm vi toàn cầu. Hàng năm, hơn 2 triệu bài kiểm tra IELTS được thực hiện. Hơn 8,000 tổ chức trên toàn cầu chấp nhận chứng chỉ IELTS,…
1 2 3