Giới thiệu về IELTS

ĐỊNH DẠNG BÀI THI test_format_diagram

  • Academic Module: Dành cho thí sinh có mục tiêu học đại học và sau đại học
  • General Module: Dành cho thí sinh muốn sinh sống và làm việc tại nước nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Anh)
BÀI THI NGHE
BÀI THI ĐỌC
BÀI THI VIẾT
BÀI THI NÓI